Ինչպես են

սովորում ծրագրավորել


(հետազոտություն)

http://goo.gl/tEwxUA

by аrtak kolyan / @hanumanum
for #‎barcampevn16‬

լուսանկարը՝ Henri Cartier-Bresson

Դեմոգրաֆիա

Ովքեր են մասնակցել

Որոշ տվյալներ

 • Մասնակիցների քանակը՝ 231 հոգի
  • Աշխատող ՏՏ մասնագետներ՝ 128
  • Մյուսները սովորել են, բայց չէն աշխատում

Որոշ գրաֆիկներ

Ես սկսեցի հասկանալ, թե ինչպես երեխաները, ծրագրավորել սովորելով, կկարողանային օգտագործել կոնկրետ համակարգչային մոդելները մտածողության մասին մտածելու և սովորել սովորելու համար, իսկ դրանում հաջողության հասնելով կընդլայնեին իրենց ընդունակությունները որպես էպիստեմոլոգներ և հոգեբաններ։

Սեյմուր Պեյպերտ

Եզրակացություններ

Որոշ եզրակացություններ

 • Պրակտիկա խնդիրներ լուծելու տեսքով
 • Ծրագրավորում սովորեցնելիս մեծ ուշադրություն դարձնել դեբաք անել սովորցնելուն
 • Չվախենալ գուգլելուց
 • Ծրագրավորում սովորելը օգնում է անգլերեն սովորելուն

Հետաքրքիր կլիներ նայել

 • Թեմաների ընկալման դժվարությունները ըստ առաջին ծրագրավորման լեզվի
 • Առաջին լեզու ֊ Սիրված լեզու հարաբերությունը

Հղումներ

Վերջ

պատրաստեց Ա․ Կոլյանը