AJAX հիմունքներ

Asynchronous JavaScript and XML

by a.kolyan / @hanumanum

Օգտատիրոջ և կայքի միջև համագործակցության մոդելները

Մոդել 1 (սինխրոն)

 1. տեղեկություններ ստանալու համար օգտատերը անցում է կատարում էջից էջ օգտվելով հղումներից
 2. կամ վերաբացում է էջը (refresh)
 3. տեղեկություններ ուղարկելիս ֆորմայի էջից անցում է կատարում մեկ այլ էջի, որը մշակում է հարցումը

Մոդել 1 (սինխրոն)

այս մոդելը բնութագրվում է հետևյալ տրամաբանությամբ


սեղմիրսպասիրստացիր

Մոդել 2 (ասինխրոն)

 1. տեղեկություններ ստանալու համար միշտ չի որ անհրաժեշտ է անցնել էջից էջ
 2. կամ վերաբեցել էջը (refresh)
 3. տեղեկություններ ուղարկելիս չկա անհրաժեշտություն մշակող էջին անցում անելու

Մոդել 2 (ասինխրոն)

այս մոդելը բնութագրվում է հետևյալ տրամաբանությամբ


սեղմիրմեկ այլ բան արա մինջև գա պատսխանըստացիրստացիր մեկ այլ բանի պատասխանը

Օրինակ


Հայտնի Օրինակներ

 • google.com-ի ավտոհամալրումը
 • gmail-ի գրանցման ֆորման
 • facebook-ի չաթը, նոր ստատուսների հայտնվելը պատին ․․․
 • լրատվական կայքերում նոր հոդվածների մասին ծանուցումները
 • ․․․

ասինխրոն մոդելներ կարելի է իրականացնել

 • Asynchronous
 • JavaScript
 • And
 • XMLտեխնոլոգիայի միջոցով


XML

 • eXtensible
 • Markup
 • Language


XML - ընդլայնվող նշագրման լեզու

XML և HTML

լինելով նշագրման լեզուներ ունեն որոշ նմանություններ

 • երկուսն էլ հատուկ ձևով նշագրված տեքստեր են
 • երկուսն էլ կառուցվում են թեգերով (փակվող և չփակվող)
 • երկուսի թեգերն էլ կարող են ունենալ ատրիբուտներ
 • երկուսն էլ ունեն ծառանման կառուցվածք (թեգը ներդրվում է թեգի մեջ)
  Արտակ
  Գրիգոր
  Բարիլուս
  Չմոռանաս ուղարկել ֆայլերը  Արտակ
  Արմեն
  Խեցգետնի օր
  Տղեքով հավաքվում ենք խեցգետին ուտելու, կմիանա՞ս


  Գաբրիել
  Սունդուկյան
  2522550
  gabriel.sundukyan@sundukyan.com  Գաբրիել
  Գարսիա-Մարկես
  855253
  gabriel@markes.com  Հովհաննես
  Թումանյան
  85225254
  hovhannes@tumanyan.am


XML և HTML

տարբերությունները

 • XML-ում կարելի է օգտագործել ցանկացած թեգեր
 • XML-ը կիրառվում է ինֆորմացիայի փոխանցման համար
 • XML-ը կիրառվում է ինֆորմացիայի պահպանման համար համար


xml-ը նաև օգտագործվում է օբյեկտների նկարագրության համար

XMLHttpRequest օբյեկտը

XMLHttpRequest օբյեկտը AJAX տեխնոլոգիայի հիմնաքարն է


XMLHttpRequest օբյեկտը հնարավորություն է տալիս իրականացնել տվյալների փոխանակում առանց էջի վերբեռնման

կոնստրուկտորներ

օբյեկտի կառուցումը


նորմալ զննարկիչներ

var myobj=new XMLHttpRequest();

Explorer (IE5 և IE6)

var myobj=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");

var xmlhttp;
if (window.XMLHttpRequest)
 {
 	
 	xmlhttp=new XMLHttpRequest();
 }
else
 {
 	// միայն IE6, IE5 դիտարկիչների համաար
 	xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
 }

Մեթոդները

open() և send()


xmlhttp.open("GET","ajax_info.php",true);
xmlhttp.send();

open() ի արգումենտները

 • method - GET կամ POST
 • url - հասցե
 • async- true կամ false

xmlhttp.open("GET","ajax_file.php",true);
xmlhttp.open("POST","ajax_other_file.php",true);

send() ի արգումենտները

send()-ը կիրառվում է երկու եղանակով

 • առանց արգումնենտի GET եղանակով ուղարկելիս
 • արգումենտով POST եղանակով ուղարկելիս

xmlhttp.open("GET","file1.php?name=armen&tel=5258",true);
xmlhttp.send();
//Կամ
xmlhttp.open("POST","file2.php",true);
xmlhttp.send("name=armen&tel=5258");

Async=true

true արգումենտը օգտագործելիս անհրաժեշտ է սահմանել ֆունկցիա, որը պիտի կանչվի երբ իրականանա onreadystatechange իրադարձությունը


var d = document.getElementById("elem");
xmlhttp.open("GET","file.php",true);
xmlhttp.send();
xmlhttp.onreadystatechange=function()
 {
 	//նկարագրել ֆունկցիան
 }

onreadystatechange իրադարձությունը

իրադարձությունը տեղի է ունենում ամեն անգամ երբ փոխվում է .readyState հատկության արժեքը


.readyState-ի հնարավոր արժեքները
 • 0 - հարցումը ինիցիալիզացված չի
 • 1 - սերվերի հետ կապը հաստատված է
 • 2 - հարցումը ստացված է
 • 3 - հարցումը մշակվում է
 • 4 - հարցումը ավարտված է և պատասխանը պատրաստ է

Async=false

խորհուրդ չի տրվում օգտագործել, սակայն օգտագործելիս պետք է հիշել, որ էջի մնացած javasript կոդը չի աշխատի քանի դեռ սերվերից պատասխան չի եկել

սերվերի պատասխանը


xmlhttp.responseText; //ստանում է պատասխանը որպես տեքստ

xmlhttp.responseXML; //ստանում է պատսխանը որպես XML ֆայլ

.responseText


var myd=document.getElementById("myDiv");

myd.innerHTML=xmlhttp.responseText;


.status հատկության հնարավոր արժեքներից երկուսը
 • 200 - "OK"
 • 404 - էջը գտնված չէայլ արժեքները տեսեք այստեղ

			
xmlhttp.onreadystatechange=function()
 {
 if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200)
  {
  	//անել որևէ գործողություն
  }
 }

հավաքենք բոլորը իրար հետ

		
function changeTime()
{
	var xmlhttp;
	if (window.XMLHttpRequest)
	 {
	   xmlhttp=new XMLHttpRequest();
	 }
	 xmlhttp.onreadystatechange=function()
	 		{
	 		 if(xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200)
	  	  {
	  	  var myTimeDiv=document.getElementById("mytime");	
	  	  myTimeDiv.innerHTML=xmlhttp.responseText;
	      }
	    }
	xmlhttp.open("GET","http://www.ablog.gratun.am/htmlcssjs/ajaxex/gettime.php",true);
	xmlhttp.send();
}

.responseXML 
 Empire Burlesque
 Bob Dylan
 USA
 Columbia
 10.90
 1985
 
 
 Hide your heart
 Bonnie Tyler
 UK
 CBS Records
 9.90
 1988
 

xmlDoc=xmlhttp.responseXML;
txt="";
x=xmlDoc.getElementsByTagName("artist");
for (i=0;<x.length;i++)
 {
 txt=txt + x[i].childNodes[0].nodeValue + "
"; } document.getElementById("myDiv").innerHTML=txt;

Հասցեներ փորձարկումների և վարժությունների համար

Վերջ

պատրաստեց Ա․ Կոլյանը