HTML 5HTML,CSS, Javascript դասընթացի համար

HTML5 մուտիմեդիա

video

							
						

Video էլեմենտի համար հասկանալի վիդեո ֆորմատները

Format MIME-type
MP4 video/mp4
WebM video/webm
Ogg video/ogg

Video էլեմենտի ատրիբուտները

autoplay

controls

loop

muted

poster

preload

src

width

height

Audio

					

Audio էլեմենտի համար հասկանալի վիդեո ֆորմատները

Format MIME-type
MP3 audio/mpeg
Ogg audio/ogg
Wav audio/wav

Audio էլեմենտի ատրիբուտները

autoplay

controls

loop

muted

preload

src

embed


		
	

Embed էլեմենտի ատրիբուտները

width

height

src

type

Սեմանտիկ HTML5

HTML55-ի հիմանական սեմանտիկ էլեմենտները

  • header
  • footer
  • nav
  • aside
  • article
  • section

details և summary


մանրամասներ Մանրամասն մանրամասներ ։)
Մանրամասն մանրամասներ ։) մանրամասներ

mark

			

Տեքստի մեջ ընդգծված մաս.

Տեքստի մեջ ընդգծված մաս.

progress

						

		

time

			
Դասերը սկսվում են 
Այս հոդվածը ստեղծված է
			

		

Դասերը սկսվում են
Այս հոդվածը ստեղծված է

Պրակտիկում

Վարժություն 3.1

Պատրաստել էլեկտրոնային լրատվամիջոցի տիպական էջ (մեկ լուրի էջ), որը պիտի համապատասխանի հետևյալ պայմաններին

  • կառուցված լինի HTML5-ի սեմանտիկ էլեմենտների միջոցով
  • ունենա պատկեր
  • ունենա ներդված video էլեմենտ
  • ունենա ներդված audio էլեմենտ

Նյութեր

http://w3schools.com/html/html5_intro.asp