HTML մաս 2

հղումներ, պատկերներ, աղյուսակներ


Ինֆորմատիկայի դպրոցական դասընթացի համար

Հղումներ

Հղումեր տեղադրելու համար օգտագործում ենք
a թեգը

					 		
 Հղումը 
					 		
					 	
ուշադրություն դարձրեք, որ այս թեգը ունի ատրիբուտ՝ href, որը նկարագրում է այն էջի հասցեն, ուր հղվում է հղումը։

Ատրիբուտներ

Իրականում, ոչ միայն a թեգը ունի ատրիբուտներ, այլ նաև գրեթե բոլոր մնացած թեգերը։ Դիտարկենք a թեգի ևս մի կիրառական ատրիբուտ։

					 		
Հղում
					 		
					 	
Նոր ատրիբուտը target-ն է, որի արժեքը _blank -ն է, ինչը նշանակում է, որ մենք բռաուզեռին ասում ենք, որ այդ հղումը բացելիս այն պիտի բացվի նոր պատուհանում (թաբում)։

Այսպիսով ատրիբուտների միջոցով կարգավորվում են թեգերի հատկությունները։

Պատկերներ

HTML փաստաթղթերում պատկերներ տեղադրելու համար օգտագործվում է
img թեգը

					
ընդլայնված տարբերակ

այլընտրանքային տեքստ 


					

Աղյուսակներ


ոչխար 1 հատ
հավ 25 հատ

Կունենանք հետևյալը

ոչխար 1 հատ
հավ 25 հատ

Ներդրվածություն

HTML թեգերը ռուսական մատրյոշկաների նման են, դրանք կարելի է ներդնել մեկը մյուսի մեջ

Օրինակ 1

տեղադրում ենք նկար պարագրաֆի մեջ

Օրինակ 2

դնում ենք հղում նկարի վրա

Տեղեկատուները տեսեք այստեղ
http://aregnazan.wordpress.com/html-css-javasript

Ավելի շատ ներկայացումներ կարող եք գտնել այստեղ
http://ablog.gratun.am/presentations/