Կրիա (K-Turtle)

Ծրագրավորում LOGO լեզվով
K-Turtle միջավայրում


Ինֆորմատիկայի դպրոցական դասընթացի համար

Կրիա (K-Turtle)

Կրիա ծրագրավորման միջավայրը հատուկ ստեղծված է երեխաներին ծրագրավորել սովորեցնելու համար։

Ծանոթություն միջավայրի հետ

Միջավայրի գործարկումը

Սկիզբ - > KTurtle

Միջավայրը առանց որևէ կոդի

Բարև Աշխարհ


կարող եք բեռնել ծրագիրը և աշատեցնել այն,
կամ դիտել տեսանյութը յութուբում

Միջավայրի տարրերի նախնական բացատրությունը

1.) ծրագրային կոդը
2.) կտավ, որտեղ կրիան կատարելու է իրեն ուղղված հրամանները

Միջավայրի տարրերի նախնական բացատրությունը

  1. Նոր նիշք (ֆայլ)
  2. Բացել նիշք
  3. Պահպանել
  4. Պահպանել որպես ․․․
  5. Աշխատեցնել ծրագիրը
  6. Կանգնեցնել ծրագրի աշխատանքը
  7. Դադարեցնել ծրագրի աշխատանքը

Առաջին քայլեր


առաջին մի քանի հրամանները

Ծրագրային կոդը

	forward 100
	turnright 90
 
					
	reset
					

forward, turnright, reset -ը հրամաններ են , 100, 90 -ը պարամետրեր
ուշադրություն դարձրեք որ reset-ը առանց պարամետրի հրաման է

Առաջին 5 հրամանները

Հրաման Պարամետրի չափման միավորը Օրինակ Օրինակի բացատրությունը
forward Քայլ forward 100 Գնա առաջ 100 քայլ
backward Քայլ backward 150 Գնա հետ 150 քայլ
turnleft Աստիճան turnleft 90 Շրջվիր 90 աստիճան ձախ
turnright Աստիճան turnright 90 Շրջվիր 90 աստիճան աջ
reset reset Ջնջել ամեն ինչ, կրիան վերադարձնել ելման դիրք

Վարժություններ

Կառուցել հավասարակողմ եռանկյուն

Կառուցել հավասարակողմ եռանկյուն հետևյալ դիրքով

Կառուցել քառակուսի

Կառուցել հավասարակողմ հնգանկյուն

Կառուցել հավասարակողմ վեցանկյուն

Կառուցել ուղղանկյուն եռանկյուն, ինչպես պատկերի վրա է

Ուղեցույցներ, վարժություններ

Ավելի շատ ներկայացումներ կարող եք գտնել այստեղ
http://ablog.gratun.am/presentations/