Կրիա (K-Turtle)

Ծրագրավորում LOGO լեզվով
K-Turtle միջավայրում (մաս 4)


Աշխատանք պատուհանների հետ և պայմանական օպերատոր Ինֆորմատիկայի դպրոցական դասընթացի համար

Աշխատանք երկխոսության պատուհանների (dialog box) հետ

message & ask

ունենք երկխոսության պատուհանների հետ աշխատելու երկու հրաման

message

հաղորդագրություն

message հրամանը նախատեսված է պատուհանների միջոցով հաղորդագրություններ արտածելու համար

ask

հարցնել

ask հրամանը նախատեսված է տվյալների ներմուծման համար

այն ունի տվյալի ներմուծման դաշտ

Պայմանական օպերատոր

if (Եթե)

if հրամանը ծրագրի ընթացքը որևէ պայմանից կախված փոխելու համար է

if հրամանի կառուցվածքը


if պայման {
	հրամանաշար 1
	․․․․
}
else{
	հրամանաշար 2
	․․․․․
}

  1. եթե «պայման»-ը կատարվում է , ապա ծրագիրը կատարում է հրամանաշար 1 -ի հրամանները
  2. հակառակ դեպքում ՝ հրամանաշար 2-ի հրամանները

Օրինակ 1


$tiv = ask "Ներմուծեք 5-ից մեծ թիվ"

if $tiv<5 {
 print "Ձեր թիվը 5-ից փոքր է" 
}

Օրինակ 2


$first = ask "Ներմուծեք բաժանելին"
$secont = ask "Ներմուծեք բաժանարարը"


if($secont==0){
message "Բաժանարարը չի կարող 0 լինել"
}
else {
print "Պատասխանը՝ " +  $first/$secont
}


Ուղեցույցներ, վարժություններ

Ավելի շատ ներկայացումներ կարող եք գտնել այստեղ
http://ablog.gratun.am/presentations/