XML ներածություն

eXtensible Markup Language (նշագրման ընդլայնվող լեզու)

a.kolyan / @hanumanum

Նախաբան

էքսպերիմենտ 1

նկարագրեք հետևյալ գրքերի տվյալները, օգտագործելով միայն տեքստային խմբագրիչ (notepad)


Ավելի մանրամասն ինֆորմացիա տեսեք այստեղ

էքսպերիմենտ 2

նկարագրեք հետևյալ գրաֆիկում արտացոլված տվյալները, օգտագործելով միայն տեքստային խմբագրիչ (notepad)


XML-ի նշանակությունը


 • XML-ը ստեղծվել է տվյալներ նկարագրելու համար

 • XML-ը տվյալներ փոխանցելու միջոց է, որը անկախ է ծրագրային ապահովումից և ապարատային պլատֆորմից

 • Գրքերի որևէ ցանկ XML-ի միջոցով կարելի է նկարագրել օրինակ այսպես


  
  
   
    Everyday Italian
    Giada De Laurentiis
   
   
    Harry Potter
    J K. Rowling
   
   
    Learning XML
    Erik T. Ray
   
  
  
  

  XML-ի կառուցման հիմունքները

  Թեգ (tag)

  Թեգերը նշագրման մասն են, XML-ում թեգերը նախապես սահմանված չէն, դրանց սահմանումը և օգտագործումը ծրագրավորողի պատասխանատվությունն է

  
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  
  	Ռանչպարների կանչը
  	Խաչիկ Դաշտենց 
  
  	

  Թեգերը կարող են ներդրված լինել իրար մեջ և կարող են ունենալ ատրիբուտներ

  		
  		
   
    Everyday Italian
    Giada De Laurentiis
    2005
    30.00
   
   
    Harry Potter
    J K. Rowling
    2005
    29.99
   
   
    Learning XML
    Erik T. Ray
    2003
    39.95
   
  
  

  Թեգերի ներդրվածությունը հնարավորություն է տալիս XML փաստաթղթին վերաբերվել որպես ծառի

  որտեղ կան ՝

  • Ծառի արմատը (bookstore)
  • Ծառի ճյուղերը (book)
  • Book ճյուղի ենթաճյուղերը (title,author,year,price)

  XML-ի շարահյուսությունը

  1. Փակվող թեգեր

  Բոլոր թեգերը պիտի փակվեն

  Սխալ տարբերակներ
  
  		
  Լոռեմ իփսում ․․․․
  Լոռեմ իփսում ․․․․
  Ճիշտ տարբերակներ
  
  		Լոռեմ իփսում 
  Լոռեմ իփսում	
  	

  2. ՔեյսՍենսիթիվ թեգեր

  XML-ում թեգերը զգայուն են ռեգիստրի նկատմամբ

  Սխալ տարբերակներ
  
  <artist>Ջիմ Մորրիսսոն</Artist>
  <Song>Լայթ մայ ֆայր</song>
  	
  Ճիշտ տարբերակներ
  
  		Ջիմ Մորրիսսոն
  Լայթ մայ ֆայր	
  	

  3. Ճշգրիտ ներդրվածություն

  թեգերը պիտի լինեն ճշգրիտ ներդրված

  Սխալ տարբերակ
  
  <b><i>Այս տեքստը bold և italic է</b></i>	
  Ճիշտ տարբերակ
  
  		Այս տեքստը bold և italic է	
  	

  4. Արմատական(root) էլեմենտ

  ամեն փաստաթուղթ պիտի ունենա արմատական(root) էլեմենտ, որը հանդիսանում է բլոր էլեմենտների նախահայրը

  
  	
   
    .....
   
  
  	

  5. Ատրիբուտները չակերտների մեջ

  բոլոր ատրիբուտները պիտի տեղադրված լինեն չակերտներում

  
  
   Tove
   Jani
  
  	

  Հատուկ նշաններ

  &lt; < less than
  &gt; > greater than
  &amp; & ampersand 
  &apos; ' apostrophe
  &quot; " quotation mark

  XML անվանատարածքներ(Namespaces)

  Խնդիր

  
  <table>
   <tr>
    <td>Apples</td>
    <td>Bananas</td>
   </tr>
  </table>
  
  <table>
   <name>African Coffee Table</name>
   <width>80</width>
   <length>120</length>
  </table>
  			

  Լուծում

  		
  		
  
  
   
    Apples
    Bananas
   
  
  
  
   African Coffee Table
   80
   120
  
  
  
  

  xmlns ատրիբուտում նշվում է, թե որ անվանատարածքից է վերցված անվանումը

  XML ցուցադրում

  Ժամանակակից դիտարկիչներով կարելի է նայել XML ֆայլեր

  XML փաստաթղթերի ձևավորման եղանակներից մեկը, CSS-ի օգտագործումն է

  
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <?xml-stylesheet type="text/css" href="cd_catalog.css"?>
  
   
    Empire Burlesque
    Bob Dylan
    USA
    Columbia
    10.90
    1985
   
   
    Hide your heart
    Bonnie Tyler
    UK
    CBS Records
    9.90
    1988
   
  		
  

  XML վավերացում (validation)

  Լավ կազմված XML (Well Formed XML)

  համապատասխանում է հետևյալ պահանջներին

  • ունի root էլեմենտ
  • բոլոր էլեմենտները ունեն փակվող թեգեր
  • թեգերը քեյսսեսնսիթիվ են
  • էլեմենտները ճիշտ ներդրվածություն ունեն
  • ատրիբուտների արժեքները ներառված են չակերտներում

  XML փաստաթղթի լավ կազմվածությունը կարելի է ստուգել այստեղ

  Վավերականություն (valid)

  XML փաստաթղթերը կարող են ունենալ սահմանումներ, թե ինչպիսի տվյալներ ու կառուցվածք պիտի պարունակեն իրենց մեջ, այդ սահմանումներին համապատասխանությությունը անվնաում են վավերականություն (validity)

  Կանոնները կարող են սահմանվել երկու տարբեր տեխնոլոգիաների միջոցով

  • DTD
  • XML Schema

  DTD - Document Type Definition

  
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <!DOCTYPE note SYSTEM "Note.dtd">
  
  Tove
  Jani
  Reminder
  <body>Don't forget me this weekend!</body>
  
  

  Note.dtd- ֆայլում

  
  <!DOCTYPE note
  [
  <!ELEMENT note (to,from,heading,body)>
  <!ELEMENT to (#PCDATA)>
  <!ELEMENT from (#PCDATA)>
  <!ELEMENT heading (#PCDATA)>
  <!ELEMENT body (#PCDATA)>
  ]>
  

  Note.dtd- ֆայլում

  
  <!DOCTYPE note
  [
  <!ELEMENT note (to,from,heading,body)>
  <!ELEMENT to (#PCDATA)>
  <!ELEMENT from (#PCDATA)>
  <!ELEMENT heading (#PCDATA)>
  <!ELEMENT body (#PCDATA)>
  ]>
  
  • !DOCTYPE note սահմանում է որ արմատը note֊ն է
  • !ELEMENT note սահմանում է որ note֊ը պարունակում է չորս էլեմենտ: "to, from, heading, body"
  • !ELEMENT to սահմանում է, որ to֊ում պիտի լինի "#PCDATA" տիպի տվյալներ

  #PCDATA-ն տեքստային տվյալ է

  XML Schema

  XML Schema-ն XML-ի վրա հիմնված DTD-ի այլընտրանք է

  
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  
  Tove
  Jani
  Reminder
  <body>Don't forget me this weekend!</body>
  
  

  Սահմանումը XML Schema֊ի միջոցով

  		
  <xs:element name="note">
  	<xs:complexType>
  	 <xs:sequence>
  	  <xs:element name="to" type="xs:string"/>
  	  <xs:element name="from" type="xs:string"/>
  	  <xs:element name="heading" type="xs:string"/>
  	  <xs:element name="body" type="xs:string"/>
  	 </xs:sequence>
  	</xs:complexType>
  </xs:element>
  

  XML տեխնոլոգիաներ

  XPath

  XPath-ը

  • XPath-ը XML փաստաթղթում ճանապարհները սահմանելու լեզու է
  • XPath-ը ստանդարտ ֆունկցիաների գրադարան ունի
  • XPath-ը օգտագործում է ճանապարհային արտահայտություններ, ընտրելու համար XML հանգույցներ կամ հանգույցների խմբեր
  
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  
  
  
   Everyday Italian
   Giada De Laurentiis
   2005
   30.00
  
  
  
   Harry Potter
   J K. Rowling
   2005
   29.99
  
  
  
   XQuery Kick Start
   James McGovern
   Per Bothner
   Kurt Cagle
   James Linn
   Vaidyanathan Nagarajan
   2003
   49.99
  
  
  
   Learning XML
   Erik T. Ray
   2003
   39.95
  
  
  
  
  XPath արտահայտություն Արդյունք
  /bookstore/book[1] Ընտրում է bookstore հանգույցի առաջին որդի book հանգույցը
  /bookstore/book[last()] Ընտրում է bookstore հանգույցի վերջին որդի book հանգույցը
  /bookstore/book[last()-1] Ընտրում է bookstore հանգույցի նախավերջին որդի book հանգույցը
  /bookstore/book[position()<3] Ընտրում է bookstore հանգույցի առաջին երկու որդի book հանգույցները
  //title[@lang] Ընտրում է բոլոր title էլեմենտները, որոնք ունեն lang ատրիբուտ
  //title[@lang='en'] Ընտրում է բոլոր title էլեմենտները, որոնց lang ատրիբուտի արժեքը հավասար է "en"
  /bookstore/book[price>35.00] ընտրում է bookstore-ի որդի book էլեմենտներից նրանք, որոնց price-ը մեծ է 35.00
  /bookstore/book[price>35.00]/title վերը նշված էլեմենտների title որդի էլեմենտը

  XSLT
  (eXtensible Stylesheet Language Transformations)

  XSLT-ն օգտագործվում է XML փաստաթղթերը տրանսֆորմացնելու համար

  Մեկ օրինակ կարելի է տեսնել այստեղ

  Վերջ

  պատրաստեց Ա․ Կոլյանը