no layout

Եթե քո ուզածը միայն մեկ երկար սյունակ զբաղեցնող բովանդակութուն է, ապա ոչինչ, եթե կայքում չլինի էջատում ։ Սակայն եթե օգտատերը իր դիտարկիչը բավականին լայն դարձնի, ապա ընթերցանությունը կդժվարանա․ ամեն տողը կարդալուց հետո աչքերը աջից-ձախ երկար ճանապարհ պիտի անցնեն դեպի նոր տողի սկզիբը։ Ասածիս իմաստը հասկանալու համար փորձիր փոխել դիտարկիչիդ չափերը։

Այս խնդիրը լուծելուց առաջ, արի համոզվենք, որ կարևոր display հատկության իմաստը պարզ է։

  • Creative Commons License