Իմացի՛ր

Այո, այո համակարգիչը կարելի է կառավարել միայն ստեղնաշարով, ու դու ցանկության դեպքում կարող ես դա սովորել։

Ամեն վարժանք կազմված է Իմացիր , Կատարիր և Աշխատանքային տարածք բլոկներից

Կատարի՛ր
  1. Ինքուսույցի ամեն բաժին ունի իր վարժանքները, որոնք զետեղված են «Կատարի՛ր» բլոկում։
  2. Վարժանքները կատարելով է միայն, որ նոր հմտությունները քեզ մոտ կձևավորվեն որպես ռեֆլեքս։
Աշխատանքային տարածք
Ամեն բաժին ունի իր աշխատանքային տարածքը, որտեղ զետեղված են տվյալ վարժանքը կատարելու համար նախատեսված նյութեր, ներմուծման դաշտեր, տեքստեր և այլն ․․․
Սկսել »

Վարժանքներում օգտագործված տեքստերը Գրապահարան-ից են։

Fork me on GitHub