1. I too like Haiku. Like you I tried to compose some in Armenian. One hot day I was remembering how we as kids would go to stay with my great aunt in her village. The hot day, the cold mud in the fields, the icy spring on the hill, the smell of the burning leaves and tsax at the end of the day. I impromptu put together few words:
  "-shog or ev zepyur
  tsexot akosner
  votkeres en sar@, aaaax"

  I enjoy your poetry. Good job. You and your sister Hasmik seem to be great people with good Armenian families. Take care. Edmond Keshishyan http://visualreaction.com/wordpress/
  http://www.facebook.com/edmond.keshishyan

Մեկնաբանությունները փակված են

 • Նույն թեմայով գրառումներ (ըստ պիտակների)