1. Կարծում եմ նման պատմությունները ոչ միայն կարելի է շոշափել դձեռքով, այլ շոշափելուն զուգավեռ հոգեպես վերապրել…

  2. Համաձայն եմ, միայն դրա համար անհրաժեշտ է Ի.Վ. Գյոթեի ու Ռ. Շտայնեռի այած «ճշգրիտ երևակայություն» 😉

Comments are closed.

  • Related Content by Tag