in Թուք ու Մուր, Ինտերնետ, ՏՏ

Ակտիվ լինքերի մասին

էս վերջերս մի հատ նոր տերմին եմ իմացել, անունը «ակտիվ հայպերլինք», զարմանալու մարդիկ են էս վեբ բնակիչները, ակտիվըս ո՞րն ա, եթե ակտիվ չի արդեն հայպերլինք չի, ընդամենը տեքստի կտոր ա։ Ու մեղավոր են խիտրաժոպի քոփիփեսթերները, նյութերը տանում են, ու տեքստի կտոր են դնում յանմ հետադարձ հղումը դրել ենք։  Ամոթ ա , դրանք SEOական շատ մանր իտնրիգներ են, եթե հղումը արժանի չի մի քիչ ռանք տանի քեզանից, ուրեմն մի էլ դիր հղում, բայց եթե դնում ես պիտի դնես «ակտիվ հայպերլինք»:

Բացի դրանից

rel="nofollow"

ոչ ոք դեռ չեղյալ չի արել