in Թուք ու Մուր

Կոստյում

Մի “մարդ”: -Կոստյումս կուղարկեմ, իմ փոխարեն:
Մի այլ Մարդ: -Ես նասկիս կուղարկեմ քո կոստյումի հետ զրուցելու:
Շատ Մարդիկ: -Տռուսիկներս կուղարկենք կոստյումիդ կընտրեն: