in Փիլիսոփայական

Կարծիքների մասին

Կան մարդիկ որոնք չէն տարբերում կարծիքը փաստից:
Իսկ երբ մարդը զրույցի մեջ ասում է մի ինչ որ փաստ, ապա առաջին մոտավորությամբ հարցը լուծվում է այդ մարդուն հավատալ – չհավատալուվ: Իսկ հետո նոր անհրաժեշտության դեպքում սեփական ուսումնասիրությամբ:
Բայց մարդիկ էլ կան, որոնց թվում է , որ եթե նրանք ունեն խոսքի և կարծիք արտահայտելու իրավունք, դա նաև նրանց պարտականությունն է: