in ՏՏ

ՏՏ Հոդվածներ #1

ասել եմ, թե այլևս այս բոլգում տեխնիկական ու համակարգչային հոդվածներ չեմ գրելու, այլ գրելու եմ http://hy-it.org -ում, այստեղ մենակ կտամ հոդվածների հղումներ, մի երկու հատ մանր մունր բաներ գրել եմ ահա ցուցակը