in Մերկանտիլ Երաժշտական Նոթեր

Մի նոր դիտարկում ունեմ, շակուհաչի գործիքի վերաբերյալ: էս գործիքը կարծես ժամանակը կանգնացնում է : Շատ հրաշալի երևում է ժամանակի ընթացքի սուբյեկտիվ ընկալումը: Ժամանակը սկսում է դանդաղ դանդաղ ընթանալ, մերթընդմերթ նույնիսկ կարծես կանգնում է: Բայց և չի թողնում որ հանկարծ քնես, շատ անսպասելի ու հիստերկ բաներ են մեկ մեկ նվագում սրա ուստեքը, իսկը ձզենական:

Մի օրինակ լսեք «Անհանգիստ Music»-ում