in Թուք ու Մուր

while(!զզվել)

{

echo “-Բարև ձեզ, պռինթ անու՞մ եք”;

echo ” -Այո ” ;

echo ” -Ահա ֆլեշկեն, խնդրում եմ տպեք այսինչ ֆայլը ամբողջությամբ”;

/* djvu ֆայլ է ընդամենը */

echo ” -Վաաայ, սրա ծրագիրը չունենք”;

 

echo “-Բարև ձեզ, djvu-ից փրինթ անու՞մ եք”;

echo “- Տար pdf սարքի, բեր տպենք”;

/*Հեսա վազելով գնամ գամ */

/*Սրանք լրիվ դեբիլ են */

/*Էս չեմ ջոգում, հե՞չ գիրք տպող չկա */

/*Ուսանողնե՞րը  */

}

echo “Ձեր հերն էլ անիծած, շուտ պիտի pdf-ի տեղը իմանաիք”;

do թքել, քրֆել

go to տուն

echo “բլոգ փոստ”;

end