in Կրթություն 2.0

Կրթություն 2.0 – Մաթեմատիկան մշակույթի միջոցով

Հետաքրքիր կրթական նյութերի հավաքածու: Մաթեմատիկական մի քանի հասկացությունների բացատրություն մշակույթային անալոգների միջոցով (դեկարտյան և բևեռային կորդինատական համակարգեր, ֆրակտալներ, տրանսխֆորմացիոն երկրաչափություն,սիմետրիա, հանրահաշիվ, մի քիչ ֆիզիկա և աստղագիտություն): Հա ու մոռացա ասել, որ բոլոր թեմաների համար նախատեսված են ինտերակտիվ հավելվածներ: Օրիանակ ՝

Մի երեխա ով կտրաքացնի մի անգամ բոլոր այս կարմիր գնդիկները, երբեք չի մոռանա բևեռային կորդինատների մասին:
Ի՞նչ
Հա՜ հղումը
Ահա ՝ http://csdt.rpi.edu/