in Uncategorized

Փղերի լվացման դեմ ՀՀ օրենք :)

Հաշվի առնելով փղերի փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին …

Հոգնած աչքին ինչ ասես , որ չի երևա