in Ինտերնետ, ՏՏ

Պատկերացնենք որ, հեռավոր մոլորակներից մեկում ապրում են էակները, որոնք ունեն միայն էլեկրտամագնիսկականություն ընկալելու օրգան։ Այդ էակները դիտարկելով Երկիրը, կտեսնեն մի նեյրոնային ցանց, նրանց կթվա, որ Երկիր մոլորակը դա մի հսկայական ուղեղ է։

Դբա Լավը 😉