in Խնդրագիրք / cookies և դիտարկիչային այլ պահեստներ

Ետնամասի ընտրություն և ընտրության պահպանում

Կազմակերպել էջի աշխատանքը ինչպես այն ներկայացված է տեսանյութում։ Էջի փակել֊բացելուց կամ reload անելուց հետո , գույնի ընտրությունը պիտի պահպանվի։