Վալիդացում

Պատրաստել հետևյալ ֆորման և կազմակերպել վալիդացում Վալիդացման պայմանները Բոլոր տեքստային դաշտերը պիտի լինեն լրացված էլ․փոստի դաշտի արժեքը պիտի պարունակի @ Գաղտնաբառը պիտի լինի 8-16 սիմվոլ երկարությամբ Գաղտնաբառը պիտի պարունակի գոնե 1 թիվ և մեկ սիմվող !,@,#,$,%,^,&,*,(,) ցուցակից Գաղնտաբառը չպիտի պարունակի անվան, ազգանվան կամ օգտանվան դաշտում գրված արժեքը որպես ենթատող Օգտատիրոջը ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ տեղեկացնել  սխալների մասին, սխալ լրացված դաշտերի սահմանը կարմրացնել։

Պարզ վալիդացում

էջի վրա սարքել էլեկտրոնային փոստի գրանցման ֆորմա և «ուղարկել» կոճակ: ջավասքրիփթով ստուգել, արդյո՞ք օգտատիրոջ գրածը էլ.փոստ է այսինքն հետևյալ տիպի արժեքները չպիտի անցնեն 1568 adidlpyjkl skdjJhk*0– 458*900.s http://sdfd.fg չպիտի անցնի նաև դատարկ թողնված դաշտը պիտի անցնեն միայն այն տողերը որոնք պարունակում են @ – նշանը նաև օգտատիրոջը զգուշացնել սխալի մասին  

Դաշտում բառերի և սիմվոլների հաշվարկ

Ստեղծել  textarea տիպի դաշտ և տակը որևէ div դաշտում տեքստ գրելիս div-ում ցուցադրել գրված տառերի և բառերի քանակը։ Անել դինամիկ, այսինքն տեքստը փոխելիս, նոր բառեր գրելիս կամ ջնջելիս անիմջապես պիտի փոխվի div -ի մեջ գրվածը։