in Ծաղկաքաղ (կոնսպեկտենր և մեջբերումներ)

Անոնիմությունը և անցյալի հոգևոր արվեստը (մեջբերում)

Любитель Востока подчеркивал, что этот принцип анонимности, отказа от своего временного имени; такое начало благостного, безвестного даяния на Востоке проведены гораздо шире и глубже. При этом вспомнили, что художественные произведения Востока почти никогда не были подписаны, так как даяние сердца не нуждалось в сопроводительной за писке.

На это ему было замечено, что и все византийские, старые итальянские, старые нидерландские, русские иконы и прочие примитивы также не подписаны. Личное начало стало проявляться позже.

Ն․Ռերիխի «Մեծ Մայր» առակից, հեքիաթից:
Հետաքրքիր պատմություն է, երեք հոգի համեմատում են արևելքի ու արևմուտքի հոգևոր ժառանգությունները։

“Где мы, наконец, находимся, на крайнем западе или на крайнем востоке?” Если Китай и Япония по отношению к ближневосточной Малой Азии уже считаются Дальним Востоком, то, продолжая взгляд в том же направлении, не окажется ли Америка с ее инками, майями и краснокожими племенами крайним Востоком? Что же тогда делать с Европой, которая окажется окруженной “востоками с
трех сторон?”.

Ամբողջ պատմությունը այստեղ