in Խառը

Քրիստոս Հարյավ Ի Մեռելոց

Շնորհավորում եմ բոլոր Քրիստոնյաների Զատիկը և Հարության տոնը: 
Բոլոր մյուսների Գարնան ու Զարթոնքի տոնը: 
Իսկ բոլոր բոլորի Հավիտենականության տոնը :D, 😀 😀


  1. բոլոր մյուսների կողմից շնորհակալություն 🙂

  2. Օրհնյալ է Հարությունը Քրիստոսի!

Comments are closed.