in Կրթություն 2.0

1․ Խաբռախաբռում կազմակերպել են քվեարկություն, որը պիտի պատասխանի այն հարցին , թե ո՞ր ծրագրավորման լեզուն է անհրաժեշտ անցնել դպրոցում։ Հաղթել է C կամ C++ տարբերակը

Քվեարկության հղումը
http://habrahabr.ru/blogs/study/136272/

2. Պատմական մի տեսահոլովակ՝ 100 տարին 10 րոպեում, լավ դիդակտիկ նյութ կլինի նորագույն պատմություն ուսումնասիրողների համար


3․ Ինտերակտիվ կենսաբանություն, միակ խնդիրը անգլերենն է այստեղ
http://www.interactive-biology.com/