in Ծաղկաքաղ (կոնսպեկտենր և մեջբերումներ)

Փաստորեն մանկությունից հետո նոր նեյրոնային կապերի ստեղծման հնարավորության բացակայության մասին պատմությունը սուտ դուրս եկավ:

Нейропластичность — это свойство человеческого мозга, заключающееся в возможности изменяться под действием опыта. Это свойство описано сравнительно недавно. Ранее было общепринятым мнение, что структура головного мозга остается неизменной, после того, как формируется в детстве.
Мозг состоит из взаимосвязанных нервных клеток (нейронов) и клеток глии. Процесс научения может происходить посредством изменения прочности связей между нейронами, возникновения или разрушения связей, а также процесса нейрогенеза. Нейропластичность относится к процессам возникновения/разрушения связей и нейрогенезу.
В течение ХХ века было общепринятым мнение, что структура ствола мозга и неокортекса остается неизменной после завершения формирования в детстве. Это означало, что процессы научения там могут идти только посредством изменения прочности связей, в то время как области, ответственные за процессы памяти (гиппокамп и зубчатая извилина) и сохраняющие способность к нейрогенезу на протяжении всей жизни, являются высоко пластичными. Это мнение меняется под действием результатов новых исследований, утверждающих, что мозг сохраняет свою пластичность даже после периода детства.

Ու փաստորեն Վիլյամ Ջեյմսը ժամանակին ասել էր, բայց դե ուշադրություն չէին դարձրել:

Ու բացի դրանից ուղեղը վերադասավորում է նեյրոնային կապերը, կտրելով ու ավելացնելով նոր սինապսներ: Ցանցի էֆեկտիվությունը բարձրացնելու նպատակով:

Синаптический прунинг («нейрональный прунинг», англ. Synaptic pruning) — сокращение числа синапсов или нейронов для повышения эффективности нейросети, удаления избыточных связей.

Վերջին մեջբերումը միայն կտրելուն է վերաբերվում, սակայն առաջինը ասում է, որ կապերի քանակը նաև ավելանում է, ու նոր տիպի կապեր են ստեղծվում: Մի պահ պատկերացրեցի, թե ինչպես են նեյրոնները շարժվում , սինապսները կպնում իրար ու նորից բաժանվում, ու ջանս փշաքաղվեց:

Աղբյուրը վիքի