in ՏՏ

ԴԲ ադմիններին խորհուրդ-խնդրանք

Ժողովուրդ , եթե տվյալների բազաները միգռացիա եք անում, կամ նման բաներ, նոր բազայի էտ անտեր քեյս սենսիթիվի թռչնակը պտիչկեն մի դրեք, որովհետև հետո լիքը գրած SQL – սկրիպտներ չեն աշխատի, ու դրանց գրողները գրող ու ցավ կապրեն, որովհետև ստիպված պիտի արտագրեն սկրիպտները ու դա շատ ժամանակ կպահանջի:
մարդկանց աշխատանքը մի քիչ  խնայեք 😉

  • Related Content by Tag