in Լուսանկարչական մտքեր

Կեվին Կարտեր – Սովը Սուդանում

Կեվին Կարտերը ստացել է պուլիտցերյան մրցանակ այս լուսանկարի
համար, երկու ամիս հետո ինքնասպան է եղել: Վերջակետ:

Հղում 1 պուլիտցերյան մրցանակ (ռուսերեն)
Հղում 2 Կեվին Կարտեր (ռուսերեն)

Comments are closed.