in Խառը

Քաղաքական իդիոտները

Փաստորեն հին հույները «իդիոտ» բառով կոչում էին քաղաքականությամբ չհետաքրքրվող մարդկանց: Իսկ ավելի ուշ նրանց մոտ կարծիք է առաջացել, որ «իդիոտները» քաղաքականությամբ չեն հետաքրքրվում մտավոր ընդունակությունների պակասության պատճառով:

Ո՞վ կպատկերացներ …