in Ծրագրեր, ՏՏ

Ինչպե՞ս վերականգնել ջնջված ֆայլերը (վինդոուսում)

Եթե հանկարծ ջնջել եք (shift+del) ինչ որ կարևոր ֆայլեր ու ցանկանում եք դրանք վերականգնել: Ահա այսպիսի մի գործիք կա recuva:
Մի քիչ դանդալոշ ա , բայց իրա գործը լավ է անում: Ու վերականգնեք որքան հնարավոր է շուտ, որովհետև հնարավոր է, որ դիսկի այն ֆիզիկական տիրությում որտեղ ջնջված ֆայլերն են գտնվում, հանկարծ վրայից այլ բան գրեք, ջնջվածները անվերականգնելիուրեն կկորչեն: