in Ժեշտ, ՏՏ

ChipWorks

Նորից արվեստի 🙂 ու գիտության ոլորտների մեջտեղում:
Միկրոչիպեր նախագծողների արվեստախառը հումորները:
Samsung’s Galaxy Tab – ի պլատայից

Կարմիր եռանկյունու մեջ այսպիսի ուղերձ կա:

Ավելի գեղարվեսատական օրինակներ այլ պլատաներից ու չիպերից

Հայտնաբերված է այստեղ