in Ծաղկաքաղ (կոնսպեկտենր և մեջբերումներ)

Զաուր Ժանե – Լագո ու Նակի լեգենդներից

– Именно так мыслит человек, и эта логика приводит его к ложному знанию о неизбежности смерти. Дерево не мыслит логически и потому не знает смерти. Оно чувствует и знает только жизнь, рост, цветение, созревание, плодоношение, возрождение. Это незнание – великое знание, знание того, что есть  жизнь. В огне сгорает не все дерево, а только та его часть, которая достойна стать огнем. Само дерево будет жить вечно. Даже тогда, когда твои потомки сделают из него дом, дерево будет продолжать жить.

Старейшины предостерегали молодежь не попадаться в сети суеверных представлений и многоликих богов, которых человек легко создает из своих собственных страхов, принося им жертвы в надежде на спасение души. Никто не может спасти душу от тлена, – говорили мастера мудрости, кроме самого человека. Даже добро, сделанное без душевного трепета,  ведет душу к погибели.
Бог живет в человеке как Дух свободы, как мечта.   Именно эту мечту для двоих хотел отыскать бесстрашный Лаго, направляя своего коня туда, где всегда веет ветер свободы. Это место адыги назвали  Тхач – гора Бога. На всем Кавказе нет места загадочней, чем это. Гигантская белая корона, лежащая на зеленом альпийском луге, ждет своего законного наследника.

տենց հոդվածների հավաքածու էի արել, արագի մեջ, կովկասյան լեգենդների, կրոնի, աբխազների, ադիգների ու մնացածի մասին, սա մի միջբերում էր այդ հավաքածուից, ամբողջական լեգենդը կա նաև այդտեղ: