in Խառը

Վաճառքի գրքեր

Էս կայքի մասին էլի եմ գրել: Հիմա նորից եմ գրում :), բայց արդեն ավելի մերկանտիլ տեսանկյունից 🙂

Տանը ահագին գիրք է հավաքվել, որոնք չգիտեմ ուր դնեմ, նաև այլևս ինձ պետք չեն գալու: Որոշեցի վաճառել: Այդ գրքերը դրել եմ Երիտասարդական.քոմ, ինչու եմ այստեղ գրում, կարծում եմ վատ միտք չի, եթե դուք էլ ունեք վաճառքի գրքեր, օգտվեք կայքից, գաղափարը շատ լավն է, արժե օգտվել:

Ափսոս վաճառողի փրոֆայլ չկա, որտեղ մի մարդու բոլոր տեղադրած գրքերը կլինեն: Բայց կարծում եմ մի օր դա էլ կսարքեն:

Այդպես: