in Ծրագրավորում, ՏՏ

Կոդերի փնտրման համակարգեր (հղումներ)

 Գուգլը համը հանեց: Ասում են, որ google code Search պրոեկտը կփակվի: Պատճառը այն է, որ որոշել են կենտրոնանան միայն շատ հաճախելիություն ունեցող պրոեկտների վրա: Պուպուլիստ գուգլ:

Այլընտրանք այնուամենայնիվ կա

սա մեկ
http://opensearch.krugle.org/

սա երկու (միայն C,C++, Java լեզուների համար)
http://www.codase.com/

սա էլ երեք (լեզուների ու լիցենզիաների մեծ ընտրություն)
http://www.koders.com/