in Գիտություն

Լույսից դանդաղ

Տախիոնների հայտնությունը հետաձգվում է: Լույսից արագ շարժվող մյուոնային նեյտրինոի գերլույսային արագությունը գիտնականների հոգնած գլխի ու GPS-համակարգի անճշտությունների արդյունք էր:
Մանրամասները փնտրել այստեղ, ու այստեղ