in Լուսանկարչական մտքեր

Լուսանկարչական պատերազմներ

Հավիտյան հակասություններ ու աղմուկ, սուրբ պատերազմներ

Նիկոնն ա լավը, թե՞ Քենոնը
Պլյոնկե՞ն թե, թիվը՞
Սև ու սպիտակ՞, թե գունավոր՞
Ֆոտաշոփել՞, թե ոչ՞
Հեռախոսը ֆոտոխցիկ ա ՞, թե՞ չէ

Նկարեք էլի, ի՞նչ եք իրար խառնվել