in Լուսանկարչական մտքեր, Հասարակություն 2.0, Փիլիսոփայական

Անցյալի լուսանկարիչների հայտնի կամ ոչ այդքան հայտնի լուսանկարներում քանի՞ անգամ եք ոտքերի նկար տեսել, ոչ թե սիրուն կանացի ոտքերի, այլ սեփական ոտքերի սելֆիներ։ Դա մեր ժամանակի ֆենոմեն է, նորույթ, որը երբեք մինչ այդ չի եղել։ Իսկ պատճառը նոր տեխնոլոգիաներն են, երբ միացնում ես տեսախցիկդ(իսկականը չէ, այլ  խելախոսի վրայինը), առաջինը ինչ տեսնում ես էկրանի վրա դա քո սեփական ոտքերն են, որովհետև տեսախցիկը առաջին պահին միշտ ներքև է ուղղված։
Ու դա շատ տիպիկ մարմնի դիրք է հիմա, գլուխը կախ, դեպի ներքև ուղղված հայացք ․․․

IMG_20140915_151922

 

Դբա Լավը 😉