1. «որոնել»-ից յետոյ «/»-ը պէտք չէ, Որովհետեւ «որոնել»-ը ֆայլ է։ սլեշով ստացւում է , թէ թղթապանակ է։ ու տենց։

    • Օհ չէ ։Ճ պէտք է ։Ճ սխալ հասկացայ ։Ճ իսկ ես Ջուջուլում որոնելուց ստեղ ընկայ, իմացայ թէ իմ ուզածի պատասխանն էր ։Ճ

Comments are closed.