wget պահպանել ամբողջ կայքը օֆլայն օգտագործման համար

wget --mirror -p --convert-links -P /պանակ/ուր/պիտիՊահվի/կայքը/ http://կայքիՀասցեն/ օրինակ ` wget --mirror -p --convert-links -P /media/D/Books/Linux/ http://mylinuxschool.wordpress.com   Հղումներ http://www.thegeekstuff.com/2009/09/the-ultimate-wget-download-guide-with-15-awesome-examples/ http://myubuntu.ru/rukovodstvo/rukovodstvo-po-ispolzovaniyu-komandy-wget

Sigil-ը տեղադրում եմ լինուքսի վրա

կոդը քաշել ստեղից http://code.google.com/p/sigil/downloads/detail?name=Sigil-0.6.2-Code.zip&can=2&q= հետո, պետք ա քոմփայլ անել, որևէ տեղ սարքում եմ պապկա, անցնում եմ ներս, ու էտտեղից սենց եմ անում, դեպի կոդի էքսթրաքթ պապկեն cmake -G "Unix Makefiles" -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release /ճանապարհ/դեպի/սորսկոդի/պանակ make sudo make install անելիս առաաջանացավ խնդիր, համակարգում պարզվեց չկար cmake որը իսթալ եմ անում սենց sudo apt-get install cmake հետո նորից մեյք չարավ, պարզվեց որ էլի պակաս բաներ կային համակարգում sudo apt-get install libqt4-dev qt4-dev-tools նորից մեյք , մեյք ինսթալ ու եղավ ։) աշխատեց սիգիլը։ cmake-ը Welcome to CMake, the cross-platform, open-source build system.