[Գիրք] Բդոյան․ Հայ Ժողովրդական Խաղեր

Խաղը (իքն)ուսուցման բարձրագույն ձևն է։ Խաղերի մեջ թաքնված են այն կարևորագույն գիտելիքները և հմտությունները, որոնք այդ խաղերը ստեղծողները կարևորել են։ Ցանկացած գիտելիք կամ հմտություն, որը հնարավոր է եղել ձևակերպել որպես խաղ, մանկավարժորեն «հաջողված նախագիծ» է։