in Խնդրագիրք / Էջատում

Էջատել «կայքը» 1

Էջատել  հետևյալ կայքը HTML5 ստանդարտներով, հնարավորինս օգտագործելով CSS3 հնարավորությունները, ուշադրություն դարձնել ստվերների, գրադիենտների և բեքգրաունդների և ֆոնտերի վրա։

template2