in Խնդրագիրք / HTML

Ֆորմաներ․ անկետա

Կառուցել ֆորմա,
որը կունենա հետևյալ դաշտերը, միավորելով դրանք ըստ խմբերի

Անձնական տվյալներ

 • Անուն
 • Ազգանուն
 • Հայրանուն
 • Տարիք
 • Սեռը [Արական / Իգական] (տիպը radiobutton)

Մուտքի և կոնտակտ տվյալներ

 • Մուտքի անուն
 • Գաղտնաբառ
 • Էլ․Փոստ
 • Հեռախոսահամար
 • Ո՞ր երկրից եք
  -Հայաստան
  -Ռուսաստան
  -Վրաստան

Այլ Տվյալներ

 • Հետաքրքրությունները

-HTML
-CSS
-Javascript
-JQuery
-AJAX
-PHP
-MySQL

 • Ինչու՞ եք ցանկանում գրանցվել այս կայքում (Տեքստային բազմատող դաշտ)
 •  Նախընտրելի լեզուն (էսպերանտոն լռելայն ընտրված լինի)

-Իրական լեզուներ
–Հայերեն
–Անգլերեն
–Ռուսերեն
–Պորտուգալերեն
-Արհեստական լեզուներ
–Էսպերանտո
–բեյսիք ինգլիշ
-Հեքիաթային լեզուներ
–Էլֆերեն
–Գնոմերեն