in Խնդրագիրք / HTML

Ֆորմա․ միջդիտարկիչային հետազոտություն (cross-browser research)

Ստեղծել ֆորմա, որտեղ պիտի լինեն input տիպի հետևյալ բոլոր դաշտերը ՝

 1. button
 2. color
 3. date
 4. datetime
 5. datetime-local
 6. hidden
 7. file
 8. month
 9. number
 10. radio
 11. range
 12. reset
 13. search
 14. tel
 15. time
 16. url
 17. week

հետազոտել ստացված ֆորման նայելով տարբեր զննարկիչներում, ուշադրություն դարձնել արտապատկերման տարբերություններին։