in Խնդրագիրք / JQuery

Լրացվող աղյուսակ

Պատրաստել աղյուսակ (table) լցված որոշակի արժեքներով, պատրաստել նաև մեկ հատ տեքստային դաշտ և մեկ հատ կոճակ։
Տեքստային դաշտը որևէ տեքստով լրանելուց ու կոճակին սեղմելուց հետո աղյուսակի ներքևում պիտի հայտնվի նոր տող, որի դաշտերից առաջինում պիտի արտացոլվի ներմուծված արժեքը։