Analysis

Ստացվում է որ , մտածողության անալիտիկ կոմպոնենտը առաջնային է , սինթետիկի նկատմամբ: Երեխաները սկզբում սիրում են քանդել ու մասնատել իրերը, դրանք ուսումնասիրելու նպատակով: Ավելի ուշ սովորում են հավաքել համակարգեր իրերից կամ դրանց մասերից, ագրեգացնել ու սինթեզել …Իսկ ծեր մարդիկ արդեն իրենց անալի