Դեստրուկտիվ

Երբ մարդիկ իրար չէն հասկանում, ու առաջանում է կոնֆլիկտ լուծումներից մեկը կարող է լինել կողմնակի էքսպերտի ներգրավումը: Էքսպերտը , որը կարող է բուֆեր հանդիսանալ գիտելիքները մի «լեզվից» մյուսը թարգմանելու համար: Ինչպես նաև էքսպերտի կարծիքը գրեթե միանշանակ կլուծի ստեղծված անհասկացողությունը, այն դեպքում