Գեորգ Շուստեր – Գաղտնի միությունների պատմություն (կոնսպեկտ 6)

Նախորդ մասում գրել էի, որ ահագին անհետաքրքիր բաներ էր գրած մասնոնների, ռոզենկրիցերների ու մյուս եվրոպական գաղտնի միությունների մասին: Բայց պարզվեց որ դրանց մասին հետագայում ավելի մանրամասն է գրում: