Փողոցային լուսանկարչությանը և ես

Ինձ համար ամենակարևորը այն է, որ ես աննկատ լինեմ: Պատճառը այն է, որ իմ ներկայության ընկալումը փողոցային դրամայի , կոմեդիայի կամ իդիլիայի պերսոնաժների կողմից փոխում է նրանց վիճակը, նրանք դառնում են այլ տիպի, փոխվում են նրանց ոչ վերբալ ազդակները, նրանց դիրքերը, դեմքերը ու աչքերը: Իհարկե այստեղ անկախ ամեն ինչից աշխատում է Հեյզենբերգի անորոշություների առնչության փիլիսոփայական հետևության հոգեբանական կիրառությունը Պարզ բառերով ասած …