Խմբային ինքնանվանման մասին

Հետաքրքիր է, որ շատերը ռաբիզ-քյառթուներին չեն սիրում, ու տեղին ու անտեղին դրա մասին խոսում են։ Դրա մասին մտածելով մի հարցի չկարողացա պատասխան գտնել։ Իսկ չսիողները ո՞վ են, այն իմաստով որ դժվար թե նրանից կարելի է մի մեծ ինքանվանվող խումբի մեջ հավաքել։  Դե մի խումբ ավանդապաշտ զտահայության կողմանկից մար