Ինդիկատորների Հաջորդականությունը

Այստեղ գտնվում է հաջորդականությունը, ինդիկատորների ID-ներով /usr/share/indicator-application/ordering-override.keyfile Այդիները կարելի է իմանալ այսպես dbus-send --type=method_call --print-reply \ --dest=com.canonical.indicator.application \ /com/canonical/indicator/application/service \ com.canonical.indicator.application.service.GetApplications | grep "object path" Ստանում ենք նմանատիպ բաներ object path "/org/ayatana/NotificationItem/Shutter/Menu" object path "/org/ayatana/NotificationItem/multiload/Menu" object path "/org/ayatana/NotificationItem/indicator_keylock/Menu" object path "/org/ayatana/NotificationItem/indicator_cpufreq/Menu" object path "/org/ayatana/NotificationItem/indicator_sysmonitor/Menu" object path "/org/ayatana/NotificationItem/nm_applet/Menu" որտեղ NotificationItem ֊ից հետո գրվածը ID-ն է, սակայն այն անունները։ Անդրսքորով գրված այդիների համար պետք է անդրսքորը փոխարինել գծիկով։ Ինդիկատորների լավ ցուցակներ http://www.noobslab.com/2013/12/best-useful-indicators-collection-for.html Ինդիկատորների կարգաբերման հաութու http://www.webupd8.org/2011/06/how-to-change-application-indicators.html